Политика за поверителност

Обработване на лични данни

HBO Европа с.р.о., със седалище в Прага, 7, Янковчова 1037/49, Република Чехия, регистрирано в търговския регистър при Градския съд на Прага, фирмено дело № C 29418 ("HBO", "нас" или "ние”) е администраторът на лични данни, обработвани съгласно тази Политика за поверителност и като такъв е задължен да гарантира, че обработването се извършва в съответствие с приложимото законодателство.

С регистрирането на потребителски профил, потребителят ("Вие" или "Потребител") потвърждава обработването на личните Ви данни от HBO в съответствие с разпоредбите по-долу.

Моля, прочетете Общите условия за ползване преди да прочетете настоящата Политиката за поверителност („Политика за поверителност”) Кликнете тук за Условията за ползване. HBO използва "бисквитки" съгласно Политика за "бисквитките", които са неразделна част от тази Политика за поверителност. Кликнете тук за Политиката за „бисквитките”

Обобщение

Настоящото представлява обобщение на начина, по който обработваме личните Ви данни. По-подробна информация е изложена след настоящото обобщение.

Използването на лични данни е необходимо, за да Ви предоставим Услугата. Това означава, че не можете да възразявате срещу обработването от нас на личните Ви данни и същевременно да изисквате от нас да предоставяме Услугата. Имате право обаче да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по определен начин, например, ако съответното обработване не ни е необходимо за да Ви предоставяме нашата Услуга, а е необходимо единствено, за да Ви изпратим, например, маркетингово съобщение по ел. поща. Това Ваше право е обяснено по-долу в Раздел 8.

Като субект на данните имате и редица други права, да бъдете информирани за и да повлияете на начина, по който НВО обработва личните Ви данни. Тези права включват правото да получите достъп до Вашите лични данни, които HBO съхранява, да поискате да коригираме неверни данни и право да подадете жалба до надзорните органи, ако имате притеснения относно обработването на личните Ви данни от страна на HBO. Тези права са допълнително обяснени в Раздел 8 от настоящата Политика за поверителност.

Личните данни, които обработваме, се състоят от предоставената от Вас информация, когато регистрирате профил в HBO. Ние също така обработваме лични данни, които Вие иначе може да ни предоставите, когато осъществявате контакт с HBO (например когато се обаждате в отдела за обслужване на клиенти) и информация, предоставена от Вас, когато участвате в анкета. HBO също така ще анализира как използвате Услугата, например какви филми и телевизионни предавания гледате, какви са устройствата, използвани за достъп до Услугата и местоположенията, от които се използва Услугата.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни, включват възможността да предоставяме Услугата чрез различните ни платформи и да изпълняваме нашите законови задължения. Например, ние ще;

1) Използваме Вашата ел.поща и парола за да можете да влизате в профила си и да използвате стрийминг услугата, предоставяна от HBO;

2) Използваме данните от историята Ви на гледане, напр. кои филми и ТВ програми сте започнали да гледате и кога сте спрели да гледате, за да можете да продължите да ги гледате оттам, откъдето сте спрели, дори и да смените устройството;

3) Използваме идентификаторите на вашия профил, история на гледане и информация за устройството, за да подобрим качеството и стабилността на нашата Услуга, и да коригираме грешки, например да сведем до минимум прекъсвания и да направим Услугата по-достъпна; и

4) Използваме Вашите данни за плащане и IP адрес, за да сме сигурни, че вашето местонахождение е в държавата, където се предлага Услугата и да Ви позволим да използвате Услугата в други държави съгласно законодателството на ЕС/ЕИП.

Освен ако не ни уведомите за друго (като се откажете), когато се регистрирате за Услугата или по всяко време след това, ще обработваме идентификатори на профили, история на гледане и информация за устройството за целите на профилиране. Това означава, че въз основа на историята на гледане, информацията за устройството и идентификаторите на профила ще преценим Вашите предпочитания и интереси към различни сериали и друго съдържание, предоставяно от нас. HBO използва тези данни, за да Ви предоставя персонализирана информация и новини за сериали и специални оферти, за да анализираме как може Услугата да бъде подобрена и да идентифицираме предпочитанията за съдържание на Потребителите, за да персонализираме съдържанието, предлагано на Потребителите. Ако не искате личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, свързани с директния маркетинг въз основа на Вашия профил, можете да се свържете с нас по ел. поща.

Ако при регистрацията или на по-късен етап сте се абонирали за бюлетин или друг маркетингов материал, можете да се откажете от директния маркетинг, като следвате линка в долната част на бюлетина или на маркетинговото съобщение, което получавате от HBO по ел. поща.

Можете също така да използвате нашия портал за индивидуални заявки за права тук, ако искате да се възползвате от правата си.
Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на Privacy@hbo.eu и / или с наш служител по защита на данните на dpo@hbo.eu.

Вашите лични данни ще бъдат предадени на дружества извън ЕС, които ние сме ангажирали, наред с други цели, да Ви предоставят нашата Услуга. Съответните държави могат да не осигуряват същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. Въпреки това, предаването се извършва по начин, който гарантира, че Вашите лични данни остават защитени.

Ако имате въпроси относно начина, по който HBO обработва и защитава личните Ви данни, винаги можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данни на HBO.

Данни за контакт с ДЛЗД: dpo@hbo.eu

По-долу е описано по-подробно как използваме лични данни.

1 Кой е администраторът на Вашите лични данни?

HBO Европа с.р.о., дружество регистрирано под № 29418, е администраторът на личните данни, обработвани съгласно настоящата Политика за поверителност.

Нашите данни за контакт са:

Янковчова 1037/49
170 00 Прага 7
Република Чехия

Ел. поща: privacypolicy@hbo.eu

Тел.: +42061094444

2 Какво са "лични данни" и "обработване на лични данни"?

Терминът "лични данни", както е използван в настоящата Политика за поверителност е всяка информация, която самостоятелно или заедно с друга информация може да се използва за идентифициране на конкретно физическо лице, както и всякакви други данни, които се квалифицират като лични данни съгласно приложимото за HBO законодателство, включително Общия Регламент относно Защита на Данните ("GDPR").

Настоящата Политика за поверителност обхваща всички лични данни, свързани с Вас като Потребител, които под някаква форма се обработват съгласно приложимото законодателство, включително лични данни, които се събират, пазят, съхраняват, предават, разкриват или се използват по друг начин от HBO.

3 Какви лични данни се обработват и за каква цел?

HBO ще събира и обработва само лични данни за Вас, както е описано в настоящата Политика за поверителност и както по-нататък е посочено в "Таблицата за обработване на Данни" в Раздел 11..

4 Как са защитени личните Ви данни?

HBO е въвел подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, за да гарантира, че само упълномощени лица имат достъп до тях. HBO използва системи за техническа защита, като например защитни стени, криптографска защита, пароли и антивирусни програми за предотвратяване и избягване на неразрешено използване на лични данни.

5 За какъв срок ще се съхраняват личните ми данни?

HBO няма да съхранява или обработва личните Ви данни за срок, по-дълъг от този, който ни е необходим за да изпълним целите за обработването, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност или съгласно задължителни законови разпоредби, както по-нататък е посочено в "Таблицата за Обработване на Данни" в Раздел 11. По този начин, когато целта е изпълнена във връзка с конкретен вид лични данни, HBO ще изтрие или анонимизира съответните лични данни в разумни срокове. Моля да обърнете внимание, че може да съхраняваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме бюлетини и маркетингови съобщения по ел. поща и след като сте прекратили използването на Услугата, до степента, позволена от приложимото законодателство. Този срок може да варира в зависимост от държавата, в която живеете. Можете по всяко време да се откажете от такъв бюлетин или друго маркетингово съобщение, като следвате линка в долната част на бюлетина или на съобщението, което получавате от HBO по ел. поща.

6 С кого ще споделяме лични данни?

Дружества в Групата HBO

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на други дружества от групата HBO и на дружества, с които групата HBO си сътрудничи, тъй като предоставянето на такива данни е необходимо за целите на легитимните интереси на HBO и на групата HBO, а именно предоставянето на техните услуги с най-високо качество, директна реклама или друга реклама, чрез електронна поща или по други канали, на услуги и продукти на HBO, на дружества от групата HBO или на други дружества, както и за пазарни проучвания. В процеса на преглед на такива дейности, HBO е установило, че пред посочените по-горе интереси нямат преимущество интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

Дружества, ангажирани от HBO

Вашите лични данни ще бъдат предавани и обработвани от трети страни- доставчици на услуги на HBO, за да могат тези дружества да изпълняват услугите, възложени от HBO. Тези дружества се намират, както в ЕС, така и извън него. Услугите, които ще бъдат заявени, включват предоставяне на инфраструктура и ИТ услуги, обслужване на клиенти, обработка на пазарни проучвания, управление на съобщения, изпращани по електронна поща, извършване на статистически анализи и профилиране, както и обработка на кредитни карти и транзакции с дебитни карти.

На ангажираните от нас дружества ще бъдат предоставяни само лични данни, необходими за изпълнение на целите, посочени в "Таблицата за обработване на данни" в Раздел 11. Всички трети страни- доставчици на услуги трябва да спазват инструкциите на HBO и приложимите писмени споразумения за обработка на данни и други споразумения, които са в сила между HBO и неговите доставчици на услуги, като следва да се прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Държавни органи

На HBO може да се наложи да предоставя лични данни на съответните компетентни органи (например на данъчни или полицейски власти) в съответствие със задължителните законови разпоредби и за да изпълнява законови задължения във всяка юрисдикция, където HBO има Потребители. В случай на нарушение на сигурността на данните, може да се наложи някои лични данни да бъдат предоставени на надзорните органи за защита на данните.

7 В кои държави ще бъдат предавани личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат предавани на дружества от други държави, както в рамките на ЕС, така и извън него, които сме ангажирали, наред с други цели, да Ви предоставят нашата Услуга. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи HBO ще гарантира, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави. Адекватната защита обикновено означава да се вменят на получаващата страна договорни задължения, които гарантират, че тази страна поддържа същото високо ниво на неприкосновеност и защита на данните, каквото се поддържа от HBO. Вижте Таблицата за предаване на данни в Раздел 12 за подробно описание на страните извън ЕС, на които ще бъдат предавани лични данни.

8 Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

Право на достъп и коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас се обработват от HBO, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за страните, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, особено поради повтарящия се характер, HBO може да наложи основателна административна такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Право на изтриване(право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при конкретни обстоятелства, напр. Вие сте прекратили ползването на Услугата и (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани и (ii) няма друго валидно основание за продължаване на обработването или обработването е незаконосъобразно, или личните данни трябва да бъдат заличени в изпълнение на законово задължение в Европейския съюз или в Чешката република, което е приложимо за HBO. Този списък не е изчерпателен. Моля да се свържете с HBO, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу определена обработка или да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) личните данни са неверни или (ii) считате, че обработването е незаконосъобразно, или (iii) HBO обосновава обработването им с легитимен интерес (iv) считате, че HBO вече не се нуждае от личните данни за целите, посочени в "Таблицата за обработване на данни" в Раздел 12. Въпреки това, дори ако възразявате срещу определена обработка, HBO може да продължи тази обработка, ако това е разрешено или HBO е длъжно да го направи съгласно приложимото законодателство, например, за да може да изпълни законови изисквания или да изпълни договорни задължения, поети към Вас.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласие на HBO за обработване на лични данни (например в случай на абонамент за бюлетин), винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване, за което се отнася това съгласие.

Право на преносимост на данни

Имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете също така да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

9 Какво да направите, ако имате оплаквания?

Ако имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни или искате допълнителна информация, молим Ви първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните. Винаги обаче можете да подадете жалба относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, до съответния компетентен надзорен орган, по-специално до органа в държавата, в която живеете, работите или където твърдите, че е възникнало нарушението. Използвайте следния линк, за да намерите съответния надзорен орган във Вашата държава: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Без да се засягат Вашите права да подавате жалби, когато считате, че правата Ви съгласно тази Политика за поверителност са били нарушени в резултат на незаконосъобразно обработване на личните Ви данни, можете също така да заведете иск пред компетентните съдилища, включително пред съдилищата на държавата-членка на ЕС, където обичайно пребивавате.

Във всеки случай, за да се реши проблемът по-бързо и ефективно, препоръчително е да изпращате жалбите или запитванията първо до HBO, преди да се обърнете към компетентните органи.

10 Актуализации

Настоящата Политика за лични данни може да бъде изменяна от HBO по всяко време. Ако HBO желае да използва лични данни, различни от предвидените в Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането на данните, на Потребителите ще бъде изпратено уведомление за такива изменения поочевиден начин (например това уведомление може да Ви бъде изпратено по ел.поща).

11 Таблица за обработване на данни

В посочената по-долу Таблица за обработване на данни са описани категориите лични данни, събирани и обработвани от HBO във връзка с неговите Потребители и целите за обработване на всяка категория данни.

Следните термини са използвани в таблицата и може да изискват обяснение:

 

Категории лични данни и източник

Цел

Правно основание

Срок за съхранение или критерии

Информация за идентификация

Включително, но не само потребителско име на профил, собствено име, фамилно име, код на ваучер и възраст.

Източник: Пряко от Потребителя при регистрацията или от партньори на HBO

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители, включително за привеждане в действие на приложимите Общи условия (например ограничения за броя на устройствата).

Изпълнение на договор.

Докато е активен профилът на Потребителя и до края на давностния срок , но не повече от 3 години след прекратяване на абонамента.

Ако Потребителят никога не е закупувал абонамент (завършил е само първата стъпка от регистрацията), до 12 месеца след създаването на профила.

Да даде възможност на HBO да предоставя услугата на своите Потребители при поискване (напр. ако Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

Да даде възможност на HBO да изпраща отчети до своите доставчици/ партньори за целите на проследяването, ако Потребител се е регистрирал с код на ваучер.

Легитимен интерес.

Да даде възможност на HBO да предотвратява злоупотреба с пробен период и да защитава HBO от фалшиви искове на Потребители във връзка с плащания.

Да даде възможност на HBO да спазва законовите задължения, приложими за HBO, включително да отговаря на искания на компетентните органи за достъп до лични данни[1]

Законово задължение.

Информация за контакт включително, но не само адрес на ел. поща, номер на телефон,

Източник: Пряко от Потребителя при регистрацията или при контакт с отдела за обслужване на клиенти на HBO

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители, включително за привеждане в действие на приложимите Общи условия (например ограничения за броя на устройствата).

Изпълнение на договор.

Докато е активен профилът на Потребителя и до края на давностния срок, но не повече от 3 години след прекратяване на абонамента.

Ако Потребителят никога не е закупувал абонамент (завършил е само първата стъпка от регистрацията), до 12 месеца след създаването на профила.

Да даде възможност на HBO и неговите доставчици, където е приложимо, да предоставят услуги на неговите Потребители при поискване (например, ако Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

Да даде възможност да на HBO да изпраща съответната информация на Потребителя във връзка с абонамента /профила, напр. съобщение за добре дошъл, актуализации на услуги и други подобни.

Да даде възможност на HBO да спазва законовите задължения, приложими за HBO, включително да отговаря на искания на компетентните органи за достъп до лични данни. [2]

Законово задължение.

Да даде възможност на HBO да предотвратява злоупотреба с пробен период и да защитава HBO от фалшиви искове на Потребители във връзка с плащания.

Легитимен интерес.

Да изпраща маркетингови съобщения на Потребителите по ел. поща, например бюлетини и маркетингови проучвания.

Съгласие.

Докато е активен профилът на Потребителя и 12 месеца след прекратяване на абонамента, освен ако Потребителят не е дал съгласие за целите на профилиране или директен маркетинг.

Да може да изпраща на Потребителите анкети, в които да участват доброволно.

Легитимен интерес.

Информация за плащане – включително, но не само, информация за дебитна и кредитна карта (като: номер на кредитна / дебитна карта, валидност, CVV/ CVC номер и име на картодържателя, адрес по местоживеене, данни от профил в PayPal) и история на плащания (включително информация за пробни периоди, периоди без активен абонамент и т.н.).

Източник: Пряко от Потребителя при регистрацията и, по отношение на историята на плащанията, непрекъснато докато се извършват плащания

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители и да може да таксува Потребителя за абонаментната услуга.

Изпълнение на договор.

Докато е активен профилът на Потребителя и до края на давностния срок, но не повече от 3 години след прекратяване на абонамента.

Ако Потребителят прекрати абонамента си по време на безплатния пробен период, до 12 месеца след края на безплатния пробен период.

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители при поискване (например, когато Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

За да може HBO да изпраща съответната информация на Потребителя във връзка с абонамента / профила, напр. известие за изтичане на срока на дебитна / кредитна карта.

Да даде възможност на HBO да анализира, как услугите, предлагани на Потребителите му могат да бъдат подобрени.

Легитимен интерес.

Да даде възможност на HBO да предотвратява злоупотреба с пробен период и да защитава HBO от фалшиви искове на Потребители във връзка с плащания.

Да може да спазва законовите задължения, приложими за HBO, включително в областта на счетоводството[3] и регламентите на ЕС за преносимост на съдържание.[4]

Законово задължение.

Докато е активен профилът на Потребителя и до края на законоустановения срок за съхранение, но не повече от 10 години след прекратяване на абонамента. Ако Потребителят прекрати абонамента си по време на безплатния пробен период, до 12 месеца след края на безплатния пробен период.

Цифрови информационни данни –

включително, но не само, географско местоположение / IP адрес, вид устройство, име на устройството, идентификатор на устройството, код на държавата, информация за интернет доставчик, версия на операционната система, парола.

Източник: Събрана въз основа на използване на Услугата от Потребителя

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители, включително привеждане в действие на приложимите Общиусловия (напр. Ограничения за броя на устройствата).

Изпълнение на договор.

Географско местоположение / IP адрес, код на държавата, информация за интернет доставчик; докато е активен профилът на Потребителя и до края на давностния срок, но не повече от 3 години след прекратяване на абонамента. Ако Потребителят прекрати абонамента си по време на безплатния пробен период, до 12 месеца след края на безплатния пробен период.

Вид устройство, име на устройството, идентификатор на устройството, версия на операционната система, отчитане на пароли: докато е активен профилът на Потребителя и 12 месеца след прекратяване на абонамента.

Да оптимизира доставяне на Услугата до всяко конкретно устройство, използвано за достъп до Услугата.

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители при поискване (например, когато Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

Да може да изпраща съответната информация на Потребителя във връзка с абонамента / профила, напр. актуализации на услугата.

Да даде възможност на HBO да подобри своите продукти и услуги, предлагани на Потребителите, включително сигурността на системите / платформите на HBO.

Легитимен интерес.

Да даде възможност на HBO да предотвратява злоупотреба с пробен период и да защитава HBO от фалшиви искове на Потребители във връзка с плащания.

Да може HBO да спазва изискванията на ЕС за преносимост на съдържание посочени в Регламента за преносимостта.

Законово задължение.

Информация за ползването

включително, но не само, история на гледане, регистрация и дерегистрация на устройства, списък за гледане, влизане или излизане от събития и др. и резултати от маркетинговото проследяване.

Източник: Събрана въз основа на използването на Услугата от Потребителя

Да даде възможност на HBO да предоставя абонаментната услуга на своите Потребители, включително функцията "продължи да гледаш".

Изпълнение на договор.

Докато е активен профилът на Потребителя и 12 месеца след прекратяване на абонамента.

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители при поискване (например, когато Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

Да даде възможност на HBO да подобри своите продукти и услуги, предлагани на Потребителите.

Легитимен интерес.

Да позволи на HBO да проследява дейностите за директен маркетинг, насочени към Потребителя.

Съгласие.

Докато е активен профилът на Потребителя и 12 месеца след прекратяване на абонамента, освен ако Потребителят не е дал съгласие за целите на профилиране или директен маркетинг.

Записване на разговор –напр. Записване на входящи разговори с отдела за обслужване на клиенти

Източник: Разговорите с отдела за обслужване на клиенти се записват

Да се подобри качеството на клиентската услуга, предоставяна на Потребителите и на други, които се обаждат в отдела за обслужване на клиенти на HBO.

Легитимен интерес.

12 месеца след записването на разговора.


Немаркетингови отговори в анкети – т.е. отговорите на Потребителите в анкети, в които молим Потребителите да участват, чиито отговори могат да включват лична информация.

Източник: Пряко от Потребители, които са приели да участват в анкетите

Да позволи на HBO да подобри своите продукти и услуги, които предлага на своите Потребители

Легитимен интерес.


12 месеца след завършване на анкетата.

Отговори на маркетинговите проучвания - например отговорите на потребителите на маркетингови проучвания, в които молим потребителите да участват, чиито отговори могат да включват лична информация.

 
Източник: директно от потребители, които са приели да участват в анкетите

Да позволи на НВО да разбере потребителския опит на бъдещи, настоящи и минали потребители, за да предложат или да приспособят своите услуги.


Съгласие.

Докато е активен профилът на Потребителя и 12 месеца след прекратяване на абонамента, освен ако Потребителят не е дал съгласие за целите на профилиране или директен маркетинг.


Друга информация, предоставена на отдел обслужване на клиенти - включително, но не само, допълнителна информация, която Потребителят може да предостави на отдел обслужване на клиенти на HBO, за да може HBO да съдейства на Потребителя по даден въпрос, напр. предпочитан език

Източник: Пряко от Потребители, които се свързват със службата за обслужване на клиенти на HBO

Да даде възможност на HBO да доставя абонаментната услуга на своите Потребители при поискване (например, когато Потребител се свърже с HBO), включително отстраняване на неизправности.

Изпълнение на договор.

Докато е активен профилът на Потребителя и до 12 месеца след прекратяване на абонамента.


Таблица за Предаване на Данни

Долната Таблица за предаване на данни описва категорията личните данни, предавани от HBO на трети страни (извън ЕС), целта за такова предаване и мерките за защита, които са предприети:

Категории лични данни, които ще бъдат предавани

Съответните трети държави - получатели,

Цел за предаването на лични данни

Подходящи гаранции, в съответствие с приложимото законодателство

Информация за идентификация

Информация за контакт

Цифрови информационни данни

САЩ

отстраняване на неизправности и грешки

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR)

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 


Информация за идентификация

Цифрови информационни данни

Информация за ползването

САЩ

 

Предоставяне на софтуер, използван от HBO за наблюдение на неговата абонаментна услуга

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR)

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 


Информация за идентификация

Информация за контакт

Цифрови информационни данни

Информация за ползването

САЩ

Предоставяне на ИТ системи, използвани за маркетинг и управление на кампании

Щит за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ, (решение за адекватност, Член 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 


Информация за идентификация

Информация за контакт

Информация за плащане

САЩ

 

Предоставяне на услуги за таксуване и свързани ИТ системи

Щит за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ, (решение за адекватност, Член 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR)

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Информация за идентификация

Информация за контакт

Цифрови информационни данни

Информация за ползването

Отчети за кореспонденция с отдел обслужване на клиенти

САЩ

Предоставяне на Обслужване на клиенти / Техническа поддръжка и свързани IT системи

Щит за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ (решение за адекватност, Член 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR)

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 


Информация за идентификация

Информация за контакт

Цифрови информационни данни

Информация за ползването

Отчети за кореспонденция с отдел обслужване

САЩ

Предоставяне на Обслужване на клиенти / Техническа поддръжка и свързани IT системи

Щит за личните данни в отношенията между ЕС-САЩ (решение за адекватност, Член 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Стандартни клаузи за защита на данните (Член 46.2 GDPR)

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 
[1] По-специално Закон № 141/1961, Закон за наказателното производство, Закон № 132/2010, за аудиовизуалните медийни услуги по заявка и Закон № 634/1992 Закон за защита на потребителите.
[2] По-специално Закон № 141/1961, Закон за наказателното производство, Закон № 132/2010, за аудиовизуалните медийни услуги по за?